ARTSDOME

当古典成为时尚  描写四季语库


描写节日的古诗词和描写节日的古代名句

Artsdome.com 汇编


莺啼燕语报新年
唐·皇甫冉《春思》


爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏、千门万户曈曈日,总把新桃换旧符
除:逝去。屠苏:屠苏草浸泡的。曈曈:太阳初升时的光景。桃符:古时习俗,元旦用挑木板写神荼、郁垒二神名,悬挂门旁,以驱鬼压邪。后以桃符为春联的别名。
宋·王安石《元日》


爆竹一声除旧,桃符万户更新
意谓一年过去, 除旧布新。
清·程允升《幼学琼林·岁时》


火树银花合,星桥铁锁开
火树银花:比喻绚丽多彩的花灯烟火。星桥:桥上满缀花灯,远看似布满星星。铁锁开:桥上打开了铁锁。此写正月十五夜景。唐代有宵禁制度,夜晚桥上禁止通行,正月十五夜特许开锁放行。
唐·苏味道《正月十五夜》


东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤萧声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
花千树:指元宵夜晚,彩灯用竹竿挑出半空,远近高低,灿烂绚丽,好象千树花发。
宋·辛弃疾《青玉案·元夕》


桑拓影斜春社散,家家扶得醉人归
拓:又名黄桑,茎皮可造纸。春社:立春后的第五个戊日祭祀土神的仪式。
唐·张演《社日村居》(又作王驾诗)


燕子来时新社,梨花落后清明
社:指春社。
宋·晏殊《破阵子》


春城无处不飞花,寒食东风御柳斜、日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家
寒食:古代传统节日,一般在清明前两天,家家禁火,故名寒食。汉宫:指唐宫。传蜡烛:寒食禁火,唐制特许宫中可以举火,燃烛传火以赐近臣。
唐·韩雄《寒食》


宠柳娇在寒食近,种种恼人天气
宠柳娇花:受到人们宠爱的花木。寒食:节令名,清明前两天。
宋·李清照《念奴娇》


红杏枝头寒食雨,燕子泥新,不住飞来去
寒食:寒食节,在清明前两天。泥新:燕子衔泥筑新巢。
宋·毛滂《蝶恋花》


清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村
断魂:形容内心极度凄楚纷乱。
唐·杜牧《清明》


满眼游丝兼落絮,红杏子时,一霎清明雨
南唐·冯延已《蝶恋花》


困人天气近清明
宋·苏武《浣溪沙》


清明后。风流万缕亭前柳
宋·周邦彦《渔家做·般涉》


雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔
龙蛇蛰:雷声震醒了蛰服土中的龙蛇。草木柔:草木受雨滋润都转为柔绿之色。
宋·黄庭坚《清明》


白下有山皆绕郭,清明无客不思家
白下:古地名,在今南京市西北,又名白石坡。郭:外城。
明·高启《清明呈馆中诸公》


湖上小桃三百树,一齐弹泪过清明
弹泪:清明前后多雨,桃花瓣上颗颗雨滴似泪珠满挂。
清·郭限《积雨》


几许欢情与离恨,年年并在此宵中
此宵:指农历七月七日,传说此夜牛郎、织女二星在银河相会。
唐·白居易《七夕》

况屈指中秋,十分好月,不照人圆
屈指:屈指可数,比喻临近。
宋·辛弃疾《木兰花慢·滁州送范倅》


露湿青芜时欲晚,水流黄叶意无穷。 节近重阳念归否,眼前篱菊带秋风。
唐·皇甫冉《寄权器》


但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖
酩酊:酒醉。佳节:旧俗九月九日登高,即重阳节。
唐·杜牧《九日齐山登高》


满城风雨近重阳
宋·释惠洪《冷斋夜话》卷四载宋潘大临《致谢无遗书》


今岁今宵尽,明年明日催。寒随一夜去,春逐五更来。
唐·史青《应诏赋得除夜》版权所有 © 2002-2012 Artsdome.com