ARTSDOME

当古典成为时尚  描写四季语库


描写花的诗词和描写花的名句(三)

描写海棠花的诗句,描写杨花柳絮的诗句
Artsdome.com 汇编


有关花期详见相关词条《二十四番花信风》


描写海棠花的诗句

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆
高烛:插在高大烛台上的蜡烛。红妆:年轻妇女的装饰,此处借指海棠花。
宋·苏轼《海棠》


只恐夜深花睡去。火照红妆,满意留宾住
火;灯火。红妆:指花。此句袭用苏武《海棠》诗“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”句。
宋·葛胜仲《蝶恋花》


嫣然一笑竹篱间,桃李漫山总粗俗
嫣然:美好的样子。两句极写海棠的高雅名贵:海棠在竹篱间盛开,满山的桃李花都显得粗俗不堪了。
宋·苏轼《寓居定惠院之东,杂花满山,有海棠一株,士人不知贵也》


春似酒杯浓,醉得海棠无力
宋·周紫芝《好事近》


海棠不惜胭脂色,独立蒙蒙细雨中
宋·陈与义《春寒》


试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦
绿肥:绿叶肥大。红瘦:红花稀疏。
宋·李清照《如梦令》


海棠开后春谁主,日日催花雨
谁主:谁作主。
宋·李弥逊《虞美人》


枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。
金·元好问《同儿辈赋未开海棠二首》


爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风
写海棠开花较桃李稍晚,似乎有矜持、自重和谦让的品格。
金·元好问《同儿辈赋未开海棠二首》描写杨花柳絮的诗句

新年鸟声千种啭,二月杨花满路飞
啭:鸟鸣宛转。
北周·庾信《春赋》


杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞
杨花:柳絮。榆荚:榆钱,榆树未生叶时,先在枝间生荚,荚小如钱,荚老呈白色,随风飘落。
唐·韩愈《晚春》


中庭月色正清明,无数杨花过无影
杨花:柳絮。
宋·张先《木兰花·乙卯吴兴寒食》


春风不解禁杨花,濛濛乱扑行人面
不解:不知,不能。禁:制止。杨花:柳絮。
宋·晏殊《踏莎行》


不肯画堂朱户,春风自在杨花
意谓柳絮自由自在地飞舞,不流连于画堂朱户的富贵之家。
宋·王安石《清平乐》


春色三分:二分尘土,一分流水
春色:指杨花。二分尘土:杨花有三分之二落在路旁尘土之中。一分流水:杨花有三分之一飘落水面。
宋·苏轼《水龙吟·次韵章质夫杨花词》:“春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。”


小园桃李东风后,却看杨花自在飞
杨花:柳絮。
宋·王令《瀹瀹》


春尽絮花留不得,随风好去落谁家。
唐·刘禹锡《杨柳枝河九首》


芳蹊密影成花洞,柳结浓烟花带重
蹊:小径。花带重:花盛开而使枝条下坠。这两句写小径两边鲜花盛开,交结遮掩,看上去象花洞,柳条交结沉甸甸地垂下,一派阳春景象。
唐·李贺《春怀引》柳径无人,堕絮飞无影。
宋·张先《剪牡丹》


卷絮风头寒欲尽。坠粉飘香,日日香成阵
卷絮风头:吹卷着柳絮的阵风。寒欲尽:寒意将尽。粉红。指花片。香成阵:香气阵阵。
宋·晏殊《蝶恋花》


落絮无声春堕泪,行云有影月含羞
落絮:飘落的柳絮。意谓柳絮伴着几点雨星,无声地飘落下来,好象春天为自己的结束暗暗流泪;月亮时时被浮云遮掩,似乎羞涩地不愿抛头露面。
宋·吴文英《浣溪沙》

描写花的古诗和描写花的名句

《一》 《二》 《三》 《四》 《五》 《六》 《七》 《八》


描写草木的古诗词和名句
描写春天的古诗词和名句
描写夏天的古诗词和名句
描写秋天的古诗词和名句
描写冬天的古诗词和名句版权所有 © 2002-2012 Artsdome.com